Informació sobre protecció de dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Reglament UE 2016/679, en anglès: GDPR – General Data Protection Regulation

CatalansDK disposa d’un fitxer amb les dades dels socis i amics de l’associació, el qual consta de noms, cognoms i correus electrònics. “Socis” són aquelles persones que han pagat la quota anual, i “amics” són aquelles persones interessades en les nostres activitats que en algun moment s’han posat en contacte amb CatalansDK (abans, el Casal Català de Copenhaguen) i ens han proporcionat les seves dades.

Propietari del fitxer

 • CatalansDK
 • Correu electrònic: hej@catalans.dk
 • CatalansDK no disposa d’una seu física, i per tant utilitzem el domicili d’ACCIÓ: · Jernbanegade 4, Baghus St · København V 1608 · Denmark

Finalitat

 • Gestió administrativa de les aportacions realitzades pels socis.
 • Enviament de comunicacions per mitjans electrònics, derivades de la seva condició de socis (convocatòria assemblea, informació fiscal anual, …)
 • Enviament de comunicacions per mitjans electrònics de notícies, actes i activitats organitzades o recomanades per CatalansDK, sempre que tinguem el seu consentiment.

Legitimació i terminis de conservació

 • La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per part de l’interessat en la sol·licitud d’alta com a soci o amic, sent els mateixos necessaris per realitzar la seva tramitació.
 • Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci o amic, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Destinataris de cessions

 • Eines utilitzades per CatalansDK per poder realitzar enviaments electrònics.
 • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
 • En cap cas se cedirà informació a tercers que no estiguin compresos en els punts anteriors. Qualsevol modificació a aquesta premissa, serà sol·licitada als socis la seva autorització.

Drets de les persones interessades

 • Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a CatalansDK estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
 • Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat de les dades i oposició, conforme a l’establert en els articles 15 a 22 del RGDP, dirigint-se al CatalansDK a través del correu electrònic que figura a l’encapçalat.
 • Els interessats tenen dret a retirar el consentiment atorgat.
 • Els interessats tenen dret a reclamar davant Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Nota sobre drets d’imatge

Es faran fotografies de les activitats amb l’objectiu de fer-ne promoció a les xarxes socials. Els participants que no estiguin interessats en aparèixer-hi, hauran de comunicar-ho a l’equip organitzatiu a l’inici de cada activitat.

Scroll to top